เทศบาลตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม : www.kpm.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

    รายละเอียดข่าว

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

    เอกสารประกอบ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 
(สารบัญ)
(ข้อมูลเบื้องต้นของ อปท)
(ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย)
(ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติ)
รายงานประมาณการรายรับ
รายงานประมาณการรายจ่าย
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย 1
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย 2
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย 3
เทศบัญญัติงบประมาณการรายจ่าย
    วันที่ลงข่าว
: 28 ก.ย. 2560