เทศบาลตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม : www.kpm.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประกาศใช้แผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ.2561-2563)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศใช้แผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ.2561-2563)
 
หน้า 4-9
โครงสร้างกำหนดส่วนราชการ
ภาระค่าใช้จ่าย ข้อ 9
แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ข้อ 10
บัญชีแสดงการจัดคนลงสู่ตำแหน่ง ข้อ 11
แนวทางการพัฒนาพนักงานและลูกจ้างของเทศบาล ข้อ 12
ภาคผนวก (รายงานการประชุมคณะกรรมการ)
แบบ 1-6(1)
แบบ 1-6(2)
แบบ 1-6(3)
    วันที่ลงข่าว
: 5 ต.ค. 2560