เทศบาลตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม : www.kpm.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
  ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 252 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลโคกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกพระ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2561 ]36
2 ประกาศเทศบาลตำบลโคกพระ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน [ 12 ธ.ค. 2561 ]53
3 ประกาศเทศบาลตำบลโคกพระ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน [ 4 ธ.ค. 2561 ]51
4 ประกาศเทศบาลตำบลโคกพระ เรื่องการตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 3 [ 25 ก.ย. 2561 ]61
5 ประกาศ เทศบาลตำบลโคกพระ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเด็กเทศบาลตำบลโคกพระ ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกพระกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 ก.ย. 2561 ]53
6 ประกาศ เทศบาลตำบลโคกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก ยี่ห้อฟอร์ด สีขาว รุ่นเรนเจอร์ หมายเลขทะเบียน กข 2508 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2561 ]56
7 ประกาศ เทศบาลตำบลโคกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2561 ]60
8 ร่างประกาศเทศบาลตำบลโคกพระ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกพระ ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกพระกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 ก.ย. 2561 ]71
9 ประกาศ เทศบาลตำบลโคกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2561 ]60
10 ประกาศ เทศบาลตำบลโคกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2561 ]54
11 ประกาศ เทศบาลตำบลโคกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2561 ]55
12 ประกาศ เทศบาลตำบลโคกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2561 ]50
13 ประกาศ เทศบาลตำบลโคกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้ ระดับปฏิบัติการ) แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2561 ]43
14 ประกาศ เทศบาลตำบลโคกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้ ระดับปฏิบัติการ) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2561 ]43
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Canon รุ่น MF 4580 DW หมายเลขครุภัณฑ์ 461-56-0089 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2561 ]47
16 ประกาศกำหนดรายละเอียดโครงการและราคากลางโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับความพิการและข้อจำกัดทางสุขภาพ [ 4 ก.ย. 2561 ]56
17 ประกาศ เทศบาลตำบลโคกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2561 ]51
18 ประกาศเทศบาลตำบลโคกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศตำบลโคกพระ ประจำเดือน กันยายน 2561 [ 31 ส.ค. 2561 ]56
19 ประกาศ เทศบาลตำบลโคกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย ประจำเดือน กันยายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2561 ]39
20 ประกาศ เทศบาลตำบลโคกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกพระ ประจำเดือน กันยายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2561 ]32
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13