เทศบาลตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม : www.kpm.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
  ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 107 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลโคกพระ เรื่อง การกำหนดรายละเอียดโครงการและราคากลางโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ - เทศบาลตำบลโคกพระ จังหวัดมหาสารคาม [ 16 ก.พ. 2561 ]0
2 ประกาศเทศบาลตำบลโคกพระ เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคจ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ งานบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.พ. 2561 ]5
3 ประกาศเทศบาลตำบลโคกพระ เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคจ้างเหมาซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 260 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.พ. 2561 ]4
4 ประกาศเทศบาลตำบลโคกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.พ. 2561 ]4
5 ประกาศเทศบาลตำบลโคกพระ เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว งานโรงฆ่าสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.พ. 2561 ]4
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ประมวลผล แบบที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2561 ]6
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2561 ]6
8 ประกาศเทศบาลตำบลโคกพระ เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคจ้างเหมาซ่อมแซมโรงสูบน้ำของเทศบาลตำบลโคกพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2561 ]8
9 ประกาศเทศบาลตำบลโคกพระ เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลโคกพระ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2561 ]5
10 ประกาศเทศบาลตำบลโคกพระ เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2561 ]5
11 ประกาศเทศบาลตำบลโคกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2561 ]5
12 ประกาศเทศบาลตำบลโคกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้องเพลิงโรงฆ่าสัตว์(แกลบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2561 ]5
13 ประกาศเทศบาลตำบลโคกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ Fuji Xerox หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 416-58-0100 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2561 ]5
14 ประกาศเทศบาลตำบลโคกพระ เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดและขอบเขตงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 [ 30 ม.ค. 2561 ]4
15 ประกาศเทศบาลตำบลโคกพระ เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบีียน 81-1039 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ม.ค. 2561 ]4
16 ประกาศเทศบาลตำบลโคกพระ เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกส่วนบุคคล(รถดับเพลิง) หมายเลขทะเบีียน 6888 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ม.ค. 2561 ]5
17 ประกาศเทศบาลตำบลโคกพระ เรือง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ -เทศบาลตำบลโคกพระ [ 16 ม.ค. 2561 ]3
18 ประกาศเทศบาลตำบลโคกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน งานบริหารงานคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ม.ค. 2561 ]3
19 ประกาศเทศบาลตำบลโคกพระ เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ม.ค. 2561 ]5
20 ประกาศเทศบาลตำบลโคกพระ เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2561 ชนิดเจาะรู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ม.ค. 2561 ]3
 
หน้า 1|2|3|4|5|6