เทศบาลตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม : www.kpm.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
  ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 254 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลโคกพระ ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกพระกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 ต.ค. 2561 ]1
2 ประกาศเทศบาลตำบลโคกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกพระ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2561 ]1
3 ประกาศ เทศบาลตำบลโคกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย ประจำเดือน ตุลาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2561 ]2
4 ประกาศ เทศบาลตำบลโคกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการรักษาความสะอาด และขอบเขตงานจ้างบริการรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลตำบลโคกพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2561 ]5
5 ประกาศ เทศบาลตำบลโคกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับความพิการและข้อจำกัดทางสุขภาพสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ จำนวน 11 หลัง กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 25 ก.ย. 2561 ]5
6 ประกาศเทศบาลตำบลโคกพระ เรื่องการตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 3 [ 25 ก.ย. 2561 ]10
7 ประกาศ เทศบาลตำบลโคกพระ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเด็กเทศบาลตำบลโคกพระ ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกพระกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 ก.ย. 2561 ]6
8 ประกาศ เทศบาลตำบลโคกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก ยี่ห้อฟอร์ด สีขาว รุ่นเรนเจอร์ หมายเลขทะเบียน กข 2508 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2561 ]5
9 ประกาศ เทศบาลตำบลโคกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2561 ]5
10 ร่างประกาศเทศบาลตำบลโคกพระ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกพระ ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกพระกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 ก.ย. 2561 ]7
11 ประกาศ เทศบาลตำบลโคกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2561 ]6
12 ประกาศ เทศบาลตำบลโคกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2561 ]6
13 ประกาศ เทศบาลตำบลโคกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2561 ]6
14 ประกาศ เทศบาลตำบลโคกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2561 ]5
15 ประกาศ เทศบาลตำบลโคกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้ ระดับปฏิบัติการ) แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2561 ]4
16 ประกาศ เทศบาลตำบลโคกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้ ระดับปฏิบัติการ) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2561 ]4
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Canon รุ่น MF 4580 DW หมายเลขครุภัณฑ์ 461-56-0089 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2561 ]4
18 ประกาศกำหนดรายละเอียดโครงการและราคากลางโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับความพิการและข้อจำกัดทางสุขภาพ [ 4 ก.ย. 2561 ]9
19 ประกาศ เทศบาลตำบลโคกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2561 ]6
20 ประกาศเทศบาลตำบลโคกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศตำบลโคกพระ ประจำเดือน กันยายน 2561 [ 31 ส.ค. 2561 ]12
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13