เทศบาลตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม : www.kpm.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
  ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 209 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เทศบาลตำบลโคกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2561 ]6
2 ประกาศ เทศบาลตำบลโคกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2561 ]5
3 ประกาศ เทศบาลตำบลโคกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2561 ]4
4 ประกาศ เทศบาลตำบลโคกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2561 ]5
5 ประกาศ เทศบาลตำบลโคกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2561 ]4
6 ประกาศ เทศบาลตำบลโคกพระ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาหารเสริมนม (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกพระ) [ 31 ก.ค. 2561 ]9
7 ประกาศ เทศบาลตำบลโคกพระ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาหารเสริมนม (โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย) [ 31 ก.ค. 2561 ]10
8 ประกาศเทศบาลตำบลโคกพระ เรื่อง ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด และขอบเขตงานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลตำบลโคกพระ [ 31 ก.ค. 2561 ]12
9 ประกาศเทศบาลตำบลโคกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกพระ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ก.ค. 2561 ]9
10 ประกาศเทศบาลตำบลโคกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ค. 2561 ]6
11 ประกาศเทศบาลตำบลโคกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมตลาดสดของเทศบาลตำบลโคกพระ ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกพระกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ค. 2561 ]13
12 ประกาศเทศบาลตำบลโคกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมฝาบ่อพัก, รางวี, ท่อ และ ถนน ค.ส.ล. ภายในเขตเทศบาลตำบลโคกพระ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ค. 2561 ]8
13 ประกาศเทศบาลตำบลโคกพระ เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพักทั้งสองฝั่ง และปรับปรุง ผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนสุขาภิบาล15 ช่วงถนนสุขาภิบาล18 ถึงถนนสุขาภิบาล19 หมู่ที่ 3 [ 17 ก.ค. 2561 ]12
14 ประกาศเทศบาลตำบลโคกพระ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพักทั้งสองฝั่ง และปรับปรุง ผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนสุขาภิบาล15 ช่วงถนนสุขาภิบาล18 ถึงถนนสุขาภิบาล19 หมู่ที่ 3 [ 17 ก.ค. 2561 ]13
15 ประกาศเทศบาลตำบลโคกพระ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองแวง หมู่ที่ 4 [ 17 ก.ค. 2561 ]11
16 ประกาศเทศบาลตำบลโคกพระ เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองแวง หมู่ที่ 4 [ 17 ก.ค. 2561 ]11
17 ประกาศเทศบาลตำบลโคกพระ เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลติกคอนกรีต(paraAC) ถนนสุขาภิบาล14 หมู่ที่3 ช่วงถนนสุขาภิบาล12 ถึง ถนนสุขาภิบาล18 [ 17 ก.ค. 2561 ]11
18 ประกาศเทศบาลตำบลโคกพระ เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลติกคอนกรีต(paraAC) ถนนสุขาภิบาล14 หมู่ที่3 ช่วงถนนสุขาภิบาล12 ถึง ถนนสุขาภิบาล18 [ 17 ก.ค. 2561 ]11
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายวนิลโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 66 พรรษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 17 ก.ค. 2561 ]9
20 ประกาศ เทศบาลตำบลโคกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้ออาหารเสริมนม (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกพระ) ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 [ 2 ก.ค. 2561 ]8
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11