เทศบาลตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม : www.kpm.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
  ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 166 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ร่างประกาศเชิญชวน ประกาศเทศบาลตำบลโคกพระประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ถนนสุขาภิบาล 18 ฝั่งขวาช่วงทางหลวงชนบท หมายเลข 3006 ถึงถนนสุขาภิบาล13 หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24 พ.ค. 2561 ]0
2 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2561 ]3
3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2561 ]2
4 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมคอมพิวเตอร์ งานบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2561 ]4
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลติกคอนกรีต (paraAC)ถนนสุขาภิบาล17หมู่ 1ช่วงทางหลวงชนบท ตามแบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกพระกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 3 พ.ค. 2561 ]13
6 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพักทั้งสองฝั่ง และปรับปรุง ผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนสุขาภิบาล 15 ช่วงถนนสุขาภิบาล 19 หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 3 พ.ค. 2561 ]14
7 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสุขาภิบาล 14 หมู่ที่ 3 ช่วงถนนสุขาภิบาล 12 ถึง ถึงถนนสุขาภิบาล 18 ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกพระกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 3 พ.ค. 2561 ]13
8 ประกาศเทศบาลตำบลโคกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ถนนสุขาภิบาล 19 ฝั่งทางซ้าย ช่วงถนนสุขาภิบาล 15 ถึงที่ดินของนายบรรจง แก้วสากล ด้วยวิธ๊ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 3 พ.ค. 2561 ]14
9 ประกาศเทศบาลตำบลโคกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนสุขาภิบาล 1 ฝั่งอ่างเก็บน้ำหนองบัว หมู่ที่ 1ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกพระกำหนด ด้วยวิธ๊ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 3 พ.ค. 2561 ]14
10 ประกาศเทศบาลตำบลโคกพระ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางน้ำหนองบัว หมู่ที่ 1 ด้วยวิธ๊ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 3 พ.ค. 2561 ]11
11 ประกาศเทศบาลตำบลโคกพระ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์เด็ดเล็กเทศบาลตำบลโคกพระ ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกพระกำหนด ด้วยวิธ๊ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 3 พ.ค. 2561 ]9
12 ประกาศเทศบาลตำบลโคกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองแวง หมู่ที่ 4ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2 พ.ค. 2561 ]11
13 ประกาศเทศบาลตำบลโคกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 เม.ย. 2561 ]9
14 ประกาศเทศบาลตำบลโคกพระ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อส้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสุขาภิบาล17 หมู่ที่1 ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทอรนิกส์(e-bidding) [ 18 เม.ย. 2561 ]13
15 ประกาศเทศบาลตำบลโคกพระ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อส้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก ถนนสุขาภิบาล19 ถึงบ้านนายบรรจง แก้วสากล ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทอรนิกส์(e-bidding) [ 18 เม.ย. 2561 ]14
16 ประกาศเทศบาลตำบลโคกพระ ประกวดราคาจ้างก่อส้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองแวง หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทอรนิกส์(e-bidding) [ 17 เม.ย. 2561 ]19
17 ประกาศเทศบาลตำบลโคกพระ ประกวดราคาจ้างก่อส้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสุขาภิบาล1 ฝั่งอ่างเก็บน้ำหนองบัว หมุ๋ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทอรนิกส์(e-bidding) [ 17 เม.ย. 2561 ]13
18 ประกาศเทศบาลตำบลโคกพระ ประกวดราคาจ้างก่อส้างโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 เม.ย. 2561 ]16
19 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางน้ำหนองบัว หมู่ที่ 1 ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกพระกำหนด [ 11 เม.ย. 2561 ]238
20 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ทั้งสองฝั่ง และปรับปรุงผิวจราจร คสล. ถนนสุขาภิบาล15 ช่วงถนนสุขาภิบาล18 ถึงถนนสุขาภิบาล19 หมู่ที่ 3 ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกพระกำหนด [ 11 เม.ย. 2561 ]236
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9