เทศบาลตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม : www.kpm.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
  ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 190 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก ถนนสุขาภิบาล32 ฝั่งบ้าน ร.ต.ต.เสาวคนธ์ ภูการุณย์ ช่วงทางหลวง213 ถึงถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม หมู่ที่ 2 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-biddin) [ 17 มิ.ย. 2562 ]2
2 ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก ถนนสุขาภิบาล32 ฝั่งบ้าน ร.ต.ต.เสาวคนธ์ ภูการุณย์ ช่วงทางหลวง213 ถึงถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม หมู่ที่ 2 [ 11 มิ.ย. 2562 ]2
3 ประกาศ เทศบาลตำบลโคกพระจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก ถนนสุขาภิบาล5 ทั้งสองฝั่ง ช่วงถนนสุขาภิบาล3 ถึง ถนนสุขาภิบาล2 หมู่ที่ 1(e-biddin) [ 10 มิ.ย. 2562 ]9
4 ประกาศ เทศบาลตำบลโคกพระ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก ถนนสุขาภิบาล2 ฝั่งวัดสุวรรณาวาส ช่วงถนนสุขาภิบาล6 ถึงทางหลวง213 หมู่ที่ 1(e-bidding) [ 10 มิ.ย. 2562 ]9
5 ประกาศเทศบาลตำบลโคกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกพระ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2562 ]7
6 ร่าง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก ถนนสุขาภิบาล5 ทั้งสองฝั่ง ช่วงถนนสุขาภิบาล3 ถึง ถนนสุขาภิบาล2 หมู่ที่ 1 (e-bidding) [ 28 พ.ค. 2562 ]7
7 ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก ถนนสุขาภิบาล2 ฝั่งวัดสุวรรณาวาส ช่วงถนนสุขาภิบาล6 ถึงทางหลวง213 หมู่ที่ 1(e-bidding) [ 28 พ.ค. 2562 ]8
8 ประกาศเทศบาลตำบลโคกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกพระ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2562 ]27
9 ประกาศ เทศบาลตำบลโคกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2561 ]339
10 ประกาศ เทศบาลตำบลโคกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2561 ]337
11 ประกาศ เทศบาลตำบลโคกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2561 ]338
12 ประกาศ เทศบาลตำบลโคกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2561 ]339
13 ประกาศ เทศบาลตำบลโคกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้ ระดับปฏิบัติการ) แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2561 ]338
14 ประกาศ เทศบาลตำบลโคกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้ ระดับปฏิบัติการ) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2561 ]334
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Canon รุ่น MF 4580 DW หมายเลขครุภัณฑ์ 461-56-0089 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2561 ]336
16 ประกาศกำหนดรายละเอียดโครงการและราคากลางโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับความพิการและข้อจำกัดทางสุขภาพ [ 4 ก.ย. 2561 ]339
17 ประกาศ เทศบาลตำบลโคกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2561 ]334
18 ประกาศ เทศบาลตำบลโคกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย ประจำเดือน กันยายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2561 ]333
19 ประกาศ เทศบาลตำบลโคกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ส.ค. 2561 ]331
20 ประกาศ เทศบาลตำบลโคกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สำหรับควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2561 ]334
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10