เทศบาลตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม : www.kpm.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
  ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 264 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลโคกพระ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน [ 12 ธ.ค. 2561 ]2
2 ประกาศเทศบาลตำบลโคกพระ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน [ 4 ธ.ค. 2561 ]5
3 ประกาศเทศบาลตำบลโคกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกพระ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2561 ]1
4 ประกาศเทศบาลตำบลโคกพระ เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ 14 พ.ย. 2561 ]24
5 ประกาศเทศบาลตำบลโคกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการรักษาความสะอาดและขอบเขตงานจ้างบริการรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลตำบลโคกพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2561 ]23
6 ประกาศเทศบาลตำบลโคกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ ยี่ห้อ ISUZU สีเหลือง แบบเปิดข้างเทท้าย หมายเลขครุภัณฑ์ 023 – 50 - 0006 หมายเลขทะเบียน บม 3734 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ต.ค. 2561 ]30
7 ประกาศเทศบาลตำบลโคกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงโรงฆ่าสัตว์ งานโรงฆ่าสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ต.ค. 2561 ]28
8 ประกาศเทศบาลตำบลโคกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พานพุ่มดอกไม้สด แจกันดอกไม้สด แจกันพุ่มป้าย ผ้าออเกนซ่า (สีชมพู) เพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันปิยมหาราช ประจำปี 2561 [ 19 ต.ค. 2561 ]35
9 ประกาศเทศบาลตำบลโคกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร แผนงานการสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ต.ค. 2561 ]25
10 ประกาศเทศบาลตำบลโคกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ต.ค. 2561 ]21
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลโคกพระ ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกพระกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 ต.ค. 2561 ]18
12 ประกาศเทศบาลตำบลโคกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกพระ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2561 ]24
13 ประกาศ เทศบาลตำบลโคกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย ประจำเดือน ตุลาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2561 ]21
14 ประกาศ เทศบาลตำบลโคกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการรักษาความสะอาด และขอบเขตงานจ้างบริการรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลตำบลโคกพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2561 ]23
15 ประกาศ เทศบาลตำบลโคกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับความพิการและข้อจำกัดทางสุขภาพสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ จำนวน 11 หลัง กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 25 ก.ย. 2561 ]20
16 ประกาศเทศบาลตำบลโคกพระ เรื่องการตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 3 [ 25 ก.ย. 2561 ]30
17 ประกาศ เทศบาลตำบลโคกพระ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเด็กเทศบาลตำบลโคกพระ ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกพระกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 ก.ย. 2561 ]23
18 ประกาศ เทศบาลตำบลโคกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก ยี่ห้อฟอร์ด สีขาว รุ่นเรนเจอร์ หมายเลขทะเบียน กข 2508 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2561 ]24
19 ประกาศ เทศบาลตำบลโคกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2561 ]24
20 ร่างประกาศเทศบาลตำบลโคกพระ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกพระ ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกพระกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 ก.ย. 2561 ]31
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14