เทศบาลตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม : www.kpm.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
  รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานทางการเงินปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส2 (มกราคม-มีนาคม2562) [ 5 เม.ย. 2562 ]2
2 รายรับจริง ปี 2561 [ 14 ม.ค. 2562 ]2
3 รายงานงบการเงิน ปี 2561 สตง. รับรองแล้ว [ 14 ม.ค. 2562 ]2
4 รายงานทางการเงินปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส1 (ตุลาคม-ธันวาคม2561) [ 4 ม.ค. 2562 ]2
5 แผนการใช้จ่ายเงิน ปี 2562 [ 12 ต.ค. 2561 ]4
6 งบแสดงฐานะการเงินปี2560 [ 27 ต.ค. 2560 ]333
7 งบเงินสะสมปี2560 [ 27 ต.ค. 2560 ]333
8 รายรับ-รายจ่ายปี2560 [ 27 ต.ค. 2560 ]333
9 รายรับปี2560 [ 27 ต.ค. 2560 ]333
10 รายรับจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 29 ต.ค. 2559 ]333
11 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 29 ต.ค. 2559 ]333
12 รายรับ-รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 29 ต.ค. 2559 ]334
13 รายรับจริง ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 29 ต.ค. 2558 ]333
14 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 29 ต.ค. 2558 ]337
15 รายจ่ายจริง ประจำปีงบประามาณ 2558 [ 29 ต.ค. 2558 ]336