เทศบาลตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม : www.kpm.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 

  เทศบาลตำบลโคกพระ จัดประเพณีลอยกระทง ภายใต้ชื่อโครง...
      

เทศบาลตำบลโคกพระ จัดประเพณีลอยกระทง ภายใต้ชื่อโครงการ " เปิดตำนานเมืองกันทาง ประเพณีลอยกระทง...

  งานแถลงข่าวเปิดตำนานเมืองกันทาง ประเพณีลอยกระทงกาบ...
      

เทศบาลตำบลโคกพระ จัดกิจกรรมงานแถลงข่าว เปิดตำนานเมืองกันทาง "ประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยใบตองสาย...

  การประชุมเชิงปฏิบัติการ กรมโยธาธิการและผังเมือง กร...
      

การประชุมเชิงปฏิบัติการ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนจังหวัดมหา...


 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม
 
 
 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2555