เทศบาลตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม : www.kpm.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2555

วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

วิสัยทัศน์ของเทศบาลโคกพระ

โคกพระเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง การเมืองแบบมีส่วนร่วม