เทศบาลตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม : www.kpm.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2555

ประวัติและความเป็นมา

  
 ประวัติความเป็นมาของเทศบาลโคกพระ
 

 

           เทศบาลตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลตำบลโคกพระ ต่อมาสุขาภิบาลโคกพระได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลโคกพระเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 โดยพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาล เป็นเทศบาลพ.ศ. 2542 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2542 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 9กวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542