เทศบาลตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม : www.kpm.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2555

กองสาธารณสุข

 

นางศศิธร   ฤทธิ์ศรี  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  (นั่งกลาง)

แถวนั่ง ซ้ายไปขวา
นายเดชอดุลย์   ธนวิศิษฐ์ธาดา      สัตวแพทย์7ว
นางสาววันวิสา  แก้ววังวร            พนักงานจ้าง
นางศศิธร   ฤทธิ์ศรี                    ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
นางฐิติวัลค์  รัตนพันธ์                 เจ้าพนักงานสุขาภิบาล 4
นายสมพร  พลศิริ                      เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน5
ยืนแถวกลาง ซ้ายไปขวา
นายบุญมา  กองทอง               พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
นายณรงค์ศักดิ์  พรมหมื่นไว       พนักงานจ้าง
นายจักรพงษ์  ประทุมวัน            พนักงานขับรถยนต์
นายอุทัย   บำรุง                     พนักงานขับรถยนต์
นายปองพล   เหล่าม่วง            พนักงานจ้าง
นายวิชาญ   เหล่าอรรคะ            พนักงานจ้าง
นายบุญมี  กองทอง                 พนักงานจ้าง
นายกมล  ศรีจำนง                   พนักงานจ้าง 
นายวิรัตน์  ทวะชารี                 พนักงานจ้าง

ยืนแถวหลัง ซ้ายไปขวา
นายดำรงศักดิ์  ทัดรอง             พนักงานจ้าง
นายสมจิต  ต่างใจเย็น              พนักงานจ้าง
นายสัญชัย  กาหล                  พนักงานจ้าง
นายภิมุข   ทองวิไล                 พนักงานจ้าง
นายเก่ง  สีสุ                          พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
นายเล็ก   มาโชค                   พนักงานจ้าง
นายสุรศักดิ์  สิมลา                  พนักงานจ้าง