เทศบาลตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม : www.kpm.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2555

กองสาธารณสุข

   
 
   นายสมพร  พลศิริ
 
   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน  
  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุยและสิ่งแวดล้อม  

 
 

 
 นายเดชอดุลย์  ธนวิศิษฐ์ธาดา
นางสาวสมสมร  เหล่ามูล
นางฐิติวัลย์  รัตนพันธ์
สัตวแพทย์ อาวุโส
 นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ เจ้าพนักงานสุขาภิบาล ชำนาญงาน
       
นายเก่ง  สีสุ นายบุญมา  กองทอง
นายจักรพงษ์  ประทุมวัน
นายอุทัย  บำรุง
พนักงานขับรถเครื่องจักรกลขนาดหนัก พนักงานขับรถเครื่องจักรกลขนาดหนัก พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์