เทศบาลตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม : www.kpm.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2555

กองการศึกษา

   
 
  นายเชวงศักดิ์  เทวะสิงห์  
   หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทน  
  ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
     
   นายประพาส  ศรีพงษ์ชัย
 
  นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
 
 
 
 นายอภิวัฒน์  ยอดเพชร
นางสาวอรวรรณ  ภูชัน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก