เทศบาลตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม : www.kpm.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2555

กองการศึกษา

 แถวนั่ง
1.  นายณรงค์  ปัตะเวสัง        ปลัดเทศบาลตำบลโคกพระ และรักษาการหัวหน้ากองการศึกษา  (กลาง)
2.  นางเพ็ญนี  สุคำภา           หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  (ซ้าย)
3.  นายเชวงศักดิ์  เทวะสิงห์    นักวิชาการศึกษา5   (ขวา)
 

แถวหลังจากซ้ายไปขวา
1.  นางทิพภวรรณ  แก่นแก้ว      ผู้ดูแลเด็ก
2.  นายอภิวัฒน์  ยอดเพชร        ผู้ดูแลเด็ก
3.  นางสาวอรวรรณ  ภูชัน         ผู้ดูแลเด็ก
4.  นางสาวบุษกร  กองทอง       ผู้ดูแลเด็ก