เทศบาลตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม : www.kpm.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2555

หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

สินค้า OTOP เทศบาลตำบลโคกพระ

-  ขนมเทียนแก้วแม่พูลศรี

   ที่ตั้ง 146 หมู่ 3 ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150

   เบอร์โทร   043-789187 และ 084-9564220

   Facebook:  ขนมเทียนแก้วแม่พูลศรี

   ชื่อร้าน :  ขนมเทียนแก้วแม่พูลศรี

 

- ขนมเทียนแก้วผู้ใหญ่สมดี

   ที่ตั้ง 161 หมู่ 3 ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150

   เบอร์โทร   081-7299480 , 086-8643159

   Facebook:  สมดี ขนมเทียนแก้ว

   ชื่อร้าน :  ขนมเทียนแก้วผู้ใหญ่สมดี

 

- บ้านเบญจรงค์แกลเลอรี่

   ที่ตั้ง 347 หมู่ 2 ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150

   เบอร์โทร   043-744105

   Facebook:  บ้านเบญจรงค์แกลเลอรี่

   ชื่อร้าน :  บ้านเบญจรงค์แกลเลอรี่

 

- สินค้าในชุมชน

 -ขนมจีน (ข้าวปุ้น)