เทศบาลตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม : www.kpm.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2555

สำนักงานเทศบาล

 


 

เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.

สำนักงานเทศบาลตำบลโคกพระ

อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม

E-mail kpmmm2560@gmail.com

website  www.kpm.go.th

โทร. 043-789105

โทรสาร 043-789012

                    - ติดต่อสำนักปลัด กด 13
                    - ติดต่อกองคลัง กด 14
                    - ติดต่อกองช่าง กด 17
                    - ติดต่อกองสวัสดิการสังคม กด 18
                    - ติดต่อกองการศึกษา กด 24
                    - ติดต่อกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กด 26