เทศบาลตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม : www.kpm.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2555

กองช่าง

   
 
   นายเชษฐชัย  จัตุชัย
 
   ผู้อำนวยการกองช่าง  


 

นายเจษฎา  วิจารณ์จิต
นายชนุดม  ศาลารักษ์
นาวสาวอุษา  เหล่าต้น
นายช่างโยธา ชำนาญงาน
 วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
 
 
 
 
นายวิบูลย์  ดิลกโสภณ นายสราวุฒิ  แสวงศักดิ์
นายพิเชษฐ์  รัตนศิลป์ นายอภิชัย  บำรุง
ผู้ช่วยช่างยนต์ พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป