เทศบาลตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม : www.kpm.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2555

กองช่าง

 

แถวนั่ง
1.  นายเชษฐชัย  จัตุชัย          ผู้อำนวยการกองช่าง  (กลาง)
2.  นายเจษฎา  วิจารณ์จิต       นายช่างโยธา4   (ซ้าย)
3.  นางสาวอุษา  เหล่าต้น       เจ้าพนักงานธุรการ4 (ขวา)
 
แถวยืนจากซ้ายไปขวา
1.  นายศราวุธ  แสวงศักดิ์        พนักงานจ้าง
2.  นายวิบูลย์  ดิลกโสภณ       พนักงานขับรถยนต์
3.  นายไพวัลย์  ผลบุญ           พนักงานจ้าง
4.  นายพิเชษฐ์  รัตนศิลป์        พนักงานจ้าง
5.  นายอภิชัย  บำรุง              พนักงานจ้าง