เทศบาลตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม : www.kpm.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2555

กองคลัง

 

1.  นางมธุรส  ตาลสุก           ผู้อำนวยการกองคลัง  (นั่งกลาง)


แถวยืนจากซ้ายไปขวา
1.  นางมาลินี  สายเมือง     หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
2.  นายอภิศักดิ์  โพธิ์ศรี      พนักงานจ้าง
3.  น.ส.พัทธนันท์ วิชาฮาต  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
4.  นางมยุรี  ภูกระจาบ       นักวิชาการเงินและบัญชี