เทศบาลตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม : www.kpm.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2555

กองคลัง

     
   นางมธุรส  ตาลสุก
 
  ผู้อำนวยการกองคลัง  
   
 
   นางมาลินี  สายเมือง
 
  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
 
 
 
 นางมยุรี  ภูกระจาบ
นางสาวอรวรรณ  อุดมรัตน์
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
 เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน
 
 
 
 นางสาวพัทธนันท์  วิชาฮาด  นางสาวบุษกร กองทอง
นายอภิศักดิ์  โพธิ์ศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 พนักงานจ้างทั่วไป
 พนักงานจ้างทั่วไป