เทศบาลตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม : www.kpm.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2555

หัวหน้าส่วนราชการ

แถวนั่งกลาง
1. นายณรงค์ ปัตะเวสัง       ปลัดเทศบาล


แถวหลังจากขวาไปซ้าย
1. นางศศิธร ฤทธิ์ศรี         ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2. นางมธุรส ตาลสุก         ผู้อำนวยการกองคลัง
3. นางเพ็ญนี สุคำภา        หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
4. นายเชษฐชัย จัตุชัย     ผู้อำนวยการกองช่าง