เทศบาลตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม : www.kpm.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2555

สมาชิกสภาเทศบาล

นายสมยศ  บำรุง  
 ประธานสภาเทศบาลตำบลโคกพระ
นางสายใจ   ศรีจำนงค์
 รองประธานสภาเทศบาล
นายณรงค์  ปัตะเวสัง
เลขานุการสภาเทศบาล
นายประสบ  ภูล้นแก้ว 
นายสมศักดิ์  ภูแข่งหมอก  
 นายสุพัฒน์  ยอดเพชร
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
   นายประวัติ  อุปจันโท
 นายทนงศักดิ์  ภูชัน    
  นางนงเยาว์  ศิริพยัคฆ์
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล

นางมณีย์  ไชยชนะ 
นางพิมพา  ละอองคำ
นางนวลจันทร์  คงเกิด  
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล