เทศบาลตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม : www.kpm.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2555

คณะผู้บริหาร

นายธวัชชัย  ฉัตรานุสรณ์  
นายกเทศมนตรีตำบลโคกพระ
นายทรงศักดิ์ ศรีจำนง
นายอรรคนนท์  คำพันธุ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลโคกพระ
รองนายกเทศมนตรีตำบลโคกพระ
นายสมพงษ์  เหล่าอรรคะ
นายสุชาติ  วรรณทอง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลโคกพระ
เลขานุการนายกเทศมนตรี