เทศบาลตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม : www.kpm.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


การประชุมเชิงปฏิบัติการ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย


การประชุมเชิงปฏิบัติการ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนจังหวัดมหาสารคาม (พื้นที่เทศบาลตำบลโคกพระ) ในวันที่ 28 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลโคกพระ โดยนายนันทวิทย์  นาคแสง นายอำเภอกันทรวิชัย เป็นประธานในที่ประชุม

2018-11-23
2018-11-16
2018-09-28
2018-09-07
2018-09-05
2018-01-30
2017-08-23
2017-07-18
2016-12-29
2015-11-05