เทศบาลตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม : www.kpm.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการป้องกันและแก้ไขความรุนแรงในเด็ก เยาวชน สตรี และบุคคลในครอบครัว


ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลโคกพระ จัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็ก เยาวชน สตรี และบุคคลในครอบครัว เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนในชุมชนเห็นความสำคัญและผลเสียของการใช้ความรุนแรง  และร่วมกันป้องกัน แก้ไขปัญหา  รวมทั้งสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาในพื้นที่  โดยแบ่งเป็นรุ่น

รุ่นที่  ๑  ประกอบด้วย  คณะทำงาน ศพค. , ผู้นำชุมชน, อสม. และประชาชนทั่วไป

รุ่นที่  ๒  ประกอบด้วย  เด็ก  และเยาวชน

2018-01-30
2017-08-23
2017-07-18
2016-12-29
2015-11-05
2014-11-04
2014-02-04
2013-08-16
2013-07-26
2013-07-26