เทศบาลตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม : www.kpm.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 

  ประกาศการยื่นแบเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
       ประกาศการยื่นแบเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  เทศบาลตำบลโคกพระร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
      
  โครงการป้องกันและแก้ไขความรุนแรงในเด็ก เยาวชน สตรี...
      

ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลโคกพระ จัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็ก เยาวชน...


 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม
 
 
 
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีของเทศบาลตำบลโคกพระ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2555