เทศบาลตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม : www.kpm.go.th


 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
คู่มือสำหรับประชาชน
 
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีของเทศบาลตำบลโคกพระ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 

  ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบชำระภาษีของเทศบาลตำบลโคกพระ
      
 
  ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบชำระภาษีของเทศบาลตำบลโคกพระ...
  การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ...
  การลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนการเลี้ยงดูเด็กแร...
  โครงการครอบครัวคุณธรรมนำสังคมไทยเข้มแข็ง (พาลูกจูง...
  งานแถลงข่าว
  โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพของราษฎร
  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงาน เทศบาลตำบ...
  เทศบาลตำบลโคกพระ ร่วมบริจาคโลหิตกับกาชาดจังหวัดมหา...
  โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานกรรมการชุมชน ประจำปี ...
  ออกแจกเบี้ยยังชีพ (กรณีขอรับเป็นเงินสด)
ข่าวเด่น
ข่าวการเมือง
ข่าวบันเทิง
ข่าวเศรษฐกิจ