เทศบาลตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
  เทศบาลตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม