เทศบาลตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม : www.kpm.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 

  งานแถลงข่าวเปิดตำนานเมืองกันทาง ประเพณีลอยกระทงกาบ...
      

เทศบาลตำบลโคกพระ จัดกิจกรรมงานแถลงข่าว เปิดตำนานเมืองกันทาง "ประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยใบตองสาย...

  การประชุมเชิงปฏิบัติการ กรมโยธาธิการและผังเมือง กร...
      

การประชุมเชิงปฏิบัติการ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนจังหวัดมหา...

  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ร...
      

เทศบาลตำบลโคกพระ โดยศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลโคกพระจัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต...


 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม
 
 
 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีของเทศบาลตำบลโคกพระ ace333
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรุง
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2555